Uddannelse 

Uddannelses CV
Statsautoriseret translatør og tolk i russisk med
beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
København 2011. CVR.
Translatøreksamen i russisk. Handelshøjskolen i København,
CBS 2011.
Studier og eksaminer i enkeltfag indenfor
uddannelsen cand. ling. merc. translatør
og tolk i russisk.
Handelshøjskolen i København,
CBS 2008-2009.
Cand. mag. i fransk og russisk. Københavns Universitet 2008.
Studier og eksaminer i enkeltfag ved Institut for fransk litteratur og sprogvidenskab. Université Paris III - 'Sorbonne Nouvelle', Frankrig, 2004.
Bachelor i fransk og russisk. Københavns Universitet.
Cand. pæd. i fransk og tysk. Voronez Pædagogiske Statsuniversitet