Oversættelse
Oversættelse til engelsk fra dansk og russisk, og fra engelsk til dansk og russisk.
Bekræftede og legaliserede oversættelser fra dansk til russisk og fra russisk til dansk.  
Hvis dokumentet skal have retskraft i udlandet, påtager jeg mig gerne ansvaret for at sørge for legalisering og bekræftelse af dokumenterne.  
Oversættelse til fransk fra dansk og russisk, og fra fransk til dansk og russisk.  

Jeg har erfaring med oversættelse af:
Ægteskabskontrakter
Importtilladelser
Retsdokumenter
Uddannelse- og eksamensbeviser
Fødsels- og dåbsattester
Vielsesattester, skilsmisseattester
Udredningsrapporter fra PPR og psykologiske undersøgelser
Selskabsdokumenter
Tekniske manualer
Produktkataloger
Udbudsmateriale
Lægelige erklæringer
Kørekort
Told-og ledsagedokumenter
Private dokumenter mv.
Juridiske, kommercielle, tekniske og videnskabelige tekster oversættes i samarbejde med sagkyndig bistand.
 
Jeg er underlagt lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt.