Tolkning og formidling
 
I tolkebranchen siden år 2000.  
Som tolk er jeg underlagt lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt. 
Jeg udfører tolkeopgaver i sprogene dansk-russisk og dansk-fransk, med tolkning begge veje, for en række bureauer såvel som private kunder ved forretningsmøder, konferencer, kurser, retsmøder og telefonkonferencer.

Organisatorisk-, sproglig- og oplysnings-support f.eks. ved forberedelse af ægteskabsregistrering i Danmark og i Rusland. Hjælp med kontaktformidling til samarbejdspartnere og myndigheder i Rusland og russisktalende lande og øvrig formidling.

Jeg har erfaring indenfor fagområdene:

Jura, herunder indgåelse af ægteskab 
Medicin, herunder Psykiatri  
Pædagogik  
Psykologi  
Veterinærvidenskab  
Landbrug  
Sociale forhold  
Energi og vedvarende energi  
Husholdningskemi  
IT  
Industrimaskiner  
Skateforhold  
Smykker  
Jeg har, som tolk i russisk, godkendelse til tolkning i forbindelse med køre- og teoriprøve.